Luxury4Play.com banner

1 - 4 of 4 Posts

·
Registered
Joined
·
5 Posts
Discussion Starter #1
I can't access my old account dandigangi. Lol Anyone around here from the old days still on?
 

·
Registered
Joined
·
7 Posts
วิธีสร้างรายได้จาก Forex ตั้งแต่ต้น:
Forex เป็นตลาดการเงินที่มีการขายและซื้อสกุลเงิน เล่นกับความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยนคุณสามารถทำกำไรจากดอลลาร์เป็นโหลด้วยจำนวนที่มีศูนย์หลายแห่ง กระบวนการนี้เรียกว่าการซื้อขาย ความสำเร็จของเขาจะขึ้นอยู่กับความรู้ประสบการณ์กลยุทธ์ที่เลือกและความโชคดีของผู้เล่นรวมถึงจำนวนเงินลงทุนเริ่มแรก
ทุกคนสามารถเป็นเทรดเดอร์ได้ แต่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถเข้าสู่รายการเศรษฐีที่สร้างรายได้มหาศาลให้กับ Forex ในทางตรงกันข้ามมีตัวอย่างเชิงลบจำนวนมากเมื่อผู้ค้าสูญเสียเงินทั้งหมดที่ได้รับและลงทุน มี
บัญชีการซื้อขายสาธิตประเทศไทย
พื้นกลางและสิ่งที่ต้องทำเพื่อค้นหาคุณจะได้เรียนรู้จากการตรวจสอบของเรา
ซึ่งช่วยให้คนทำเงินได้อย่างอิสระ
 
1 - 4 of 4 Posts
Top